O mnie


Uwielbiam górskie wędrówki, podróże w zakątki Polski i świata, inspirujące rozmowy z ludźmi. Nie wyobrażam sobie życia bez tańca i domu bez kotów. Fascynuje mnie cykliczność i mądrość przyrody, wierzę, że tak jak w naturze, tak i w życiu zmiana przynosi rozwój

Joanna Andrzejczak

Jestem psychoterapeutą i terapeutą pracy z ciałem, założycielką Pracowni Terapii i Twórczego Rozwoju PSYCHORYTM. Posiadam także wieloletnie doświadczenie pracy z dorosłymi i młodzieżą w różnorodnych instytucjach świadczących pomoc psychologiczną: poradni psychologiczno-pedagogicznej, Programie Wsparcia Rodziny w Poznaniu oraz Centrum Terapii Zaburzeń Odżywiania.

Ukończyłam szereg szkoleń z zakresu psychoterapii rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i systematycznie doskonalę warsztat psychoterapeuty w Polskim Instytucie Ericksonowskim, uczestnicząc w Czteroletnim Kursie Psychoterapii atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Pracę poddaję superwizji certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Prowadzę psychoterapię indywidualną, par i rodzin. Doceniam rolę pracy z ciałem w procesie zdrowienia, prowadzę cykliczne warsztaty dla grup i sesje indywidualne zwiększające świadomość ciała i zdolność osobistej ekspresji, terapię tańcem i ruchem. Od 2003 roku jestem członkinią Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii przy Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu, terapeutą tańcem w procesie certyfikacji oraz dyplomowanym instruktorem Improwizacji Tańca i Symboliki Ciała.


KURSY I SZKOLENIA:

Polski Instytut Ericksonowski – Czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Polski Instytut Ericksonowski – Całościowe Szkolenie z Terapii Ericksonowskiej / rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, The Milton H.Erickson Foundation INC Phoenix, Arizona, USA (łącznie 400 godzin):

    • Roczny cykl Terapia Rodzin  (105 godzin):
       - Ericksonowski model pracy z rodziną
       - Terapia rodziny bez rodziny – ustawienia Helingerowskie
       - Metody pracy z dziećmi i rodzinami
       - Terapia małżeństw i par
       - Zasoby terapeuty pracującego z rodzinami
    • Spotkanie, zasoby, proces - cykl szkoleń kształcący praktyczne umiejętności pomocy psychologicznej (75 godzin):
       - Kontrakt terapeutyczny
       - Zasady dotyczące relacji terapeutycznej i kontaktu
       - Dynamika procesu terapeutycznego
       - Zasoby terapeuty i pacjenta
       - Dynamika procesu grupowego

  • Genogram jako metoda pracy z rodziną
  • Diagnoza w psychoterapii
  • "Mądrość Sindbada” – Metafora i bajka w pracy z dorosłymi
  • "Rzucone ziarno" - Metafora i bajka w pracy z dziećmi i rodzinami
  • Miłość, szacunek i negocjacje w terapii par
  • "Siła źródła” – autohipnoza
  • "Listy ze świata nocy” – praca ze snem w psychoterapii
  • "O miłości do jedzenia prawie wszystko” - terapia zaburzeń odżywiania się
  • Psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych u dorosłych
  • "Negocjacje z ciałem" - kontrola i spożytkowanie bólu i innych sygnałów z ciała

  
  Polskie Stowarzyszenie Choreoterapii przy Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu – szkolenia z zakresu terapii i psychoterapii tańcem (500 godzin) :

   • Roczny kurs instruktorski: Improwizacja Tańca i Symbolika Ciała – Instytut Dynamiki Tańca i Ruchu w Essen - CERTYFIKAT (Detlef Kappert) /2006r. (216 godzin)
   • Life Art Process - Taniec i Gestalt (Ursula Schorn) /2011r.
   • Labanotation - system analizy i zapisu ruchu w choreoterapii metodą Labana (Urszula Loba-Wilgocka) /2010r.
   • Metoda Feldenkreisa – świadomość ciała i praktyczna analiza ruchu (Alan Caig Wilson) /2009r.
   • Siła, witalność i przepływ w tańcu i pracy z ciałem (Beata Marecka-Zehetbauer) /2007r.
   • Ja i moje ciało (Beata Marecka-Zehetbauer) /2006r.
   • Zastosowanie tańca Butoh w terapii tańcem i ruchem (Atsushi Takenouchi) /2006r.
   • Cykl szkoleń - Choreoterapia w ujęciu Gestalt (Marzena Śniarowska-Witt) /2005-2006r.
   • Terapia tańcem dla instruktorów, grupa zaawansowana (Elizabeth Rosen) /2005r.
   • Terapia tańcem w zaburzeniach psychosomatycznych (Maria Skommer) / 2005r.
   • Kobiecość-Męskość – warsztat terapeutyczny w konwencji Jungowskiej (Danuta Koziełło-Doherty) /2005r.
   • DCP® w Terapii Tańcem. Dynamiczna Kreacja Zbiorowa w Procesie (Liliana Owoc-Pierzchała) /2004r.
   • Psychoterapia Tańcem w konwencji psychologii Jungowskiej (Danuta Koziełło-Doherty) /2004r.
   • Terapia tańcem dla instruktorów (Thomas Wetzorke) /2004r.
   • Zastosowanie tańców w kręgu w choreoterapii (Zuzanna Pędzich) /2004r.

   Inne szkolenia (300 godzin):

   • Specjalistyczny Moduł Szkoleniowy w zakresie diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych (Towarzystwo Rozwoju Rodziny) /40 godzin
   • Współpraca w budowaniu strategii pomocy dla dziecka przejawiającego zaburzenia zachowania (Aleksandra Karasowska)  /20 godzin
   • Analiza Rysunku Dziecka (Centrum Doradztwa i Edukacji Sukces) 
   • Neuropsychologia w pracy psychologa i pedagoga (Pracownia Psychologiczna Konteksty)  /4 godziny
   • Rozwiązywanie konfliktów w szkole (Instytut Badań w Oświacie)  /24 godziny
   • Praca z odruchami dziecięcymi i neurofizjologiczne metody terapii (Teresa Jadczak-Szumiło, trener PTP) /30 godzin
   • Warsztaty terapeutyczne metodą ustawień rodzinnych Berta Hellingera (Urszula Sylwestrzak)  /18 godzin
   • Droga dźwięku, droga ciszy (Jacek Ostaszewski)
   • Laboratorium głosu (Olga Szwajgier)
   • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem - kurs trzystopniowy (Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk)  /45 godzin
   • Praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości i zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi – kurs doskonalenia zawodowego (Centrum CBT)  /20 godzin

Joanna Andrzejczak - ZnanyLekarz.pl