"Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie" M. Ghandi

"Uczyń z każdej przeszkody swoją szansę"  Linda Armstrong


 Zapraszam gdy:

 • odczuwasz lęk, niepokój, smutek
 • masz trudności w wyrażaniu lub kontrolowaniu emocji
 • towarzyszy ci poczucie bezwartościowości, masz niską samoocenę
 • doświadczasz dolegliwości fizycznych (bóle głowy, brzucha, omdlenia, kołatania serca, bezsenność, itp.) nie mających wytłumaczenia medycznego
 • chcesz nauczyć się lepiej radzić sobie ze stresem
 • masz problemy w relacjach z ludźmi, nawiązywaniu kontaktów, czujesz się samotny lub nieśmiały
 • chciałbyś zwiększyć poziom akceptacji siebie i swojego ciała
 • podejrzewasz u siebie zaburzenia odżywiania (kompulsywne objadanie, bulimia, anoreksja, nadwaga)
 • przechodzisz kryzys, doświadczyłeś straty (rozstanie, utrata pracy, zdrada, żałoba)
 • czujesz że „utknąłeś”, potrzebujesz wsparcia w dokonaniu zmiany w życiu, szukasz drogi własnego rozwoju

 Metody pracy:

Wyznaję zasadę, iż z wielu życiowych przeszkód można uczynić szansę na konstruktywną zmianę, a każdy człowiek nosi w sobie zasoby potrzebne do rozwiązania problemu (tylko nie zawsze wie, że je posiada lub nie nauczył się z nich czerpać). W pracy cenię sobie indywidualne podejście do problemu klienta. Bliska jest mi integracja emocji, ciała, umysłu i ducha, łączenie terapii i sztuki. Integruję terapię ericksonowską z terapeutyczną pracą z ciałem, korzystam z zasobów jakimi są muzyka, techniki plastyczne, opowieści.

 • Terapia Ericksonowska

W myśl założeń Miltona Ericksona zadaniem terapeuty jest wywołanie zmiany przez uruchamianie zasobów tkwiących w ludziach i relacjach między nimi. Skutecznym środkiem wywoływania zmian jest podkreślanie silnych stron klienta, wydobycie i rozwinięcie właściwego dla danego człowieka stylu wrażliwości, rozpoznanie jego ograniczeń i otworzenie dostępu do konstruktywnych aspektów nieświadomości. Zmiana uzyskiwana jest dzięki zaangażowaniu klienta w działanie, niezależnie od zrozumienia i wglądu tak, by wykorzystując własne doświadczenie sformułował pozytywny cel, koncentrował się na rozwiązaniach i możliwościach, zwiększając tym samym własną wrażliwość, ekspresję i plastyczność.  Terapeuta zorientowany jest na przyszłość, w kierunku twórczego rozwoju i wzrostu klienta. Jest aktywny, rozpoznaje i rozwija unikalność pacjenta, motywuje do zmiany. Terapeuta ericksonowski spożytkowuje wszystko co wnosi klient, stosuje humor, paradoks, techniki niedyrektywne (metafora, przypowieści)